Pogledi slovenskih revolucionarno usmerjenih marksistov na črnogorsko vprašanje leta 1923

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

slovenski komunisti, Črna gora, 1923, Komunistična partija Slovenije, Komunistična partija Jugoslavije, federacija

Povzetek

Avtor predstavlja gledanje slovenskih komunistov na črnogorsko vprašanje leta 1923, t.j. v času, ko je Komunistična stranka Jugoslavije - od maja do decembra 1923 - v okviru javne teoretsko-politične razprave o nacionalnem vprašanju oblikovala svoj federativni narodni program. Opozarja, da so bili slovenski komunisti prvi, ki so v okviru KSJ zahtevali, naj komunistična stranka kot posebno državnopravno enoto vključi tudi Črno goro v svoj federativni narodno-državni načrt. Na tej osnovi ugotavlja, da je bil politični proces, ki je privedel do oblikovanja posebne črnogorske republike v drugi (federativni) jugoslovanski državi, sprožen že leta 1923 v slovenskem delu KSJ.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>