Optanti za italijansko državljanstvo z območja priključenega Sloveniji leta 1947

Avtorji

  • Nevenka Troha Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

povojno obdobje, optanti

Povzetek

Avtorica obravnava strukturo ljudi, ki so v skladu z 19. členom mirovne pogodbe z Italijo vložili opcijo za ohranitev italijanskega državljanstva. Med tistimi, ki so po letu 1947 vložili opcijske izjave, je bilo največ priseljenih Italijanov, ki so v veliki večini odšli že pred koncem vojne in so samo urejali svoj državljanski status, medtem ko avtohtonih Italijanov na tem območju ni bilo. Med Slovenci, ki so zaprosili za opcijo, je bilo veliko žensk, ki so bile poročene z Italijani, ne tako malo pa tudi tistih, ki so se po letu 1945 odselili ali pa so pobegnili.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01