Sociologija in zgodovina

Med "idiografijo" in "nomotetiko"

Avtorji

  • Peter Volasko

Ključne besede:

zgodovinopisje, sociologija, interdisciplinarnost

Povzetek

Konec 19. stoletja se je prej relativno enovita "znanost o družbi" razcepila na zgodovino in sociologijo. Zgodovina preučuje predvsem posamezne družbene pojave, sociologija pa na podlagi povezovanja različnih spoznanj posplošuje in formulira teorije. O njunem medsebojnem odnosu obstaja več nasprotujočih si tez. Nekateri sociologi pojmujejo zgodovino kot pomožno, dokumentacijsko znanost, medtem ko posamezni zgodovinarji sociologiji odrekajo znanstveni status. Vendar se v zadnjem času obe ekstremni stališči umikata, raste pa stopnja prežemanja in sodelovanja med vedama.

Prenosi

Objavljeno

1994-01-01

Številka

Rubrika

Zapisi