Slovenski avtonomizem socialistične smeri v letu 1923

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenci, politične stranke, politični tabori, avtonomija, 1918-1941

Povzetek

Avtor obravnava vprašanje slovenske narodno-avtonomistične usmeritve v času obstoja prve jugoslovanske države in ugotavlja, da so v letih 1918-1941 zahteve po slovenski avtonomiji živele znotraj vseh tedanjih idejnopolitičnih taborov - katoliškega, liberalnega, socialističnega in komunističnega. Pri tem posebej opozarja, da so v letu 1923 zagovarjali načelo slovenske avtonomije in narodne emancipacije tudi Narodno socialistična stranka, Združenje slovenskih avtonomistov in Socialistična stranka delovnega ljudstva, torej tisti nosilci takratnega slovenskega avtonomizma, ki jih je povezovala socialistična in nerevolucionarno usmerjena zamisel družbene in politične ureditve.

Prenosi

Objavljeno

1994-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>