Plin, elektrika in možje, zaslužni za njun prihod v Maribor

Avtorji

  • Martin Bele Zgodovinar

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.3.03

Ključne besede:

Maribor, plin, elektrika, prva svetovna vojna, Avstro-Ogrska, elektrarna na Fali, Georg Graff, Karl Scherbaum, Ludwig Franz, Franz Neger

Povzetek

Pričujoče besedilo obravnava razvoj glavnega mesta slovenske Štajerske v približno petih desetletjih pred koncem prve svetovne vojne. Maribor je v obravnavanem časovnem obdobju napredoval v številnih ozirih. Poleg tega, da je njegovo prebivalstvo zelo naraslo, so v njem nastajale vedno nove institucije, monumentalne stavbe, industrijski obrati ter vedno boljše železniške povezave. Predvsem segajo v omenjeno časovno obdobje začetki uporabe električne energije in plina, kar v prispevku tudi zavzema osrednje mesto. Pri nastanku mariborske plinarne je vodilno vlogo sicer igrala potreba po ureditvi in modernizaciji mestne razsvetljave. Medtem je elektrika pot v mesto našla predvsem po zaslugi velikih in premožnih industrialcev (predvsem Karla Scherbauma, Ludwiga Franza ter Franza Negerja). Slednji so jo prav tako uporabljali za razsvetljavo obratov, ali pa za optimalnejše obratovanje svojih proizvodnih enot.

Literatura

Arhivski viri

PAM – Pokrajinski arhiv Maribor:

fond Zavod za urbanizem Maribor, TE 2-16.

Časopisje

Der Wendelstein, 1889.

Kronika slovenskih mest, 1935.

Marburger Zeitung, 1869–1904.

Slovenec, 1888, 1938.

Slovenski gospodar, 1883.

Večer v nedeljo, 2019.

Literatura

Baš, Franjo. Maribor v avstrijski ustavni dobi. Maribor: Slovanska čitalnica, 1969.

Baš, Franjo. Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije. Maribor: Obzorja, 1989.

Bele, Martin in Tone Ravnikar. »Otmar Reiser, mariborski župan v letih 1850–1851.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 741–50.

Curk, Jože. Maribor: vodnik po mestu in bližnji okolici. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2000.

Friš, Darko. »Maribor po prevratu in vladni komisar dr. Josip Leskovar.« Studia Historica Slovenica 18, št. 1 (2018): 191–216.

Friš, Darko et al., Snovalci sodobnega mesta ob Dravi: mariborski župani: 1850–1941. Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2018.

Gabrič, Aleš. »Od Zedinjene Slovenije do razpada Avstro-Ogrske.« V: Slovenski zgodovinski atlas, ur. Drago Bajt in Marko Vidic, 139–59. Ljubljana: Nova revija, 2011.

Gostenčnik, Nina in Barbara Lobnik. Plinarna Maribor 140 let v našem mestu: spominski zbornik. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor in Plinarna Maribor, 2010.

Hobsbawm, Eric J. The Age of Revolution: Europe 1789–1848. New York: Abacus, 1996.

Hozjan, Andrej. »Manj znano in neznano o rodbini, zasebnosti in karierni poti mariborskega župana Andreasa Tappeinerja. Ob 150. obletnici njegove smrti (1868–2018).« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 761–800.

Jenuš, Gregor. »'Ljubi Bog, kako varovati, česar ni; saj vendar pri vseh koncih in krajih sili v Mariboru slovenski značaj na dan!': Johann Schmiderer – zadnji mariborski župan avstrijske dobe.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 901–28.

Kosi, Jernej et al. Nemci in Maribor: stoletje preobratov 1846–1946. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012.

Kresal, France. »Začetna doba elektrifikacije.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 90–92. Ljubljana: Mladinska knjiga ter Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Leskovec, Antoša. »Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941.« V: Maribor skozi stoletja, ur. Jože Curk, Bruno Hartman in Jože Koropec, 313–414. Maribor: Obzorja, 1991.

Mally, Artur. Gassen-, Strassen- und Plätze-Buch der Stadt Marburg a.d.Drau. Marburg: L. Kralik, 1906.

Maver, Aleš in Tone Ravnikar. »'Ein echter deutscher Diedermanns': Matthäus Reiser in njegovo županovanje v Mariboru.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 819–36.

Mohorič, Ivan. Zgodovina železnic na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1968.

Novak, Gregor. »Mariborski župani in pot do uspešne elektrifikacije mesta.« Acta Histriae 27, št. 2 (2019): 297–314.

Oman, Žiga. »Josef Dominik Bancalari: lekarnar na čelu Maribora.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 801–17.

Radovanovič, Sašo. Mariborske ulice nekoč in danes. Miklavž na Dravskem polju: Založba Roman, 2015.

Sapač, Eva. »Vila Franz.« V: Slavne vile na Slovenskem, ur. Damjan Prelovšek, 78–81. Praha: Foibos, 2013.

Sapač, Eva. »Vila Scherbaum.« V: Slavne vile na Slovenskem, ur. Damjan Prelovšek, 86, 87. Praha: Foibos, 2013.

Semlič Rajh, Zdenka. Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor: 1853–1856. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2015.

Skitek, Vinko. »Aleksander Nagy – župan mestne občine Maribor na prelomu iz 19. v 20. stoletje.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 873–900.

Studen, Andrej. »Maribor na poti v moderno mesto.« V: Mesto in gospodarstvo: mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju, ur. Željko Oset et al., 35–56. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 2010.

Štuhec, Mojca. Z železnico do modernejšega Maribora; arhitektura in urbanizem Maribora med letoma 1846 in 1918. Maribor: Univerzitetna založba, 2016.

Varl, Natalia et al. 130 let elektrifikacije Slovenije; 115 let distribucije električne energije v Mariboru; 100 let javne službe distribucije električne energije v Mariboru. Maribor: Elektro Maribor, 2014.

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Wehap, Wolfgang. Biographisches Rad-Lexikon Steiermark. Leoben: Radkult, 2012.

Wiessensteiner, Franc. Elektrarna Fala, Elektro-Maribor mesto: 40 let. Fala/Maribor: Elektrarna Fala, 1958.

Spletni viri

Deutsche Biographie. »Auer von Welsbach, Alois Ritter von.« Pridobljeno 26. 9. 2019.

https://www.deutsche-biographie.de/gnd116376929.html#ndbcontent.

Deutsche Biographie. »Auer von Welsbach, Carl Freiherr von.« Pridobljeno 26. 9. 2019.

https://www.deutsche-biographie.de/gnd118651013.html#ndbcontent.

Maribor Friendly Home. »Ludwig Franz – stavbna zapuščina uspešnega poslovneža.« Pridobljeno 26. 9. 2019. http://mariborfriendlyhome.com/sl/.

Pogled spomenika – Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. »Vila Franz.« Pridobljeno 5. 12. 2019. http://www.mariborart.si/spomenik/-/article-display/vila-franz.

Presure Lamps International. »A Brief History of the Incandescent Mantle Pressure Lamp.« Pridobljeno 26. 9. 2019. https://web.archive.org/web/20050703081357/http://homepage.ntlworld.com/munwai/history.htm.

Objavljeno

2020-12-18

Številka

Rubrika

Razprave