Gas, Electricity and Men Who Ensured Their Arrival in Maribor

  • Martin Bele Zgodovinar
Keywords: Mariobr, natural gas, electricity, World War I, Austria-Hungary, Fala hydroelectric power plant, Georg Graff, Karl Scherbaum, Ludwig Franz, Franz Neger

Abstract

This present text deals with the development of Slovenian Styria’s capital during the five decades before the First World War. During the mentioned time period Maribor made significant progress in many different areas. Its population grew considerably, it became home to many new institutions, but also monumental buildings and industrial plants. Above all, it was very well connected by railway. The arrival of natural gas and electricity into the city holds the central place in the present text. The major reason for the building of the local gasworks was the city's (poorly organized) street-illumination. Electricity found its way into the city primarily thanks to Maribor’s leading industrial magnates (most of all Karl Scherbaum, Ludwig Franz and Franz Neger). These individuals used electricity for illumination of their establishments, as well as optimal drive of their manufacturing-machines.

References

Arhivski viri

PAM – Pokrajinski arhiv Maribor:

fond Zavod za urbanizem Maribor, TE 2-16.

Časopisje

Der Wendelstein, 1889.

Kronika slovenskih mest, 1935.

Marburger Zeitung, 1869–1904.

Slovenec, 1888, 1938.

Slovenski gospodar, 1883.

Večer v nedeljo, 2019.

Literatura

Baš, Franjo. Maribor v avstrijski ustavni dobi. Maribor: Slovanska čitalnica, 1969.

Baš, Franjo. Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije. Maribor: Obzorja, 1989.

Bele, Martin in Tone Ravnikar. »Otmar Reiser, mariborski župan v letih 1850–1851.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 741–50.

Curk, Jože. Maribor: vodnik po mestu in bližnji okolici. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2000.

Friš, Darko. »Maribor po prevratu in vladni komisar dr. Josip Leskovar.« Studia Historica Slovenica 18, št. 1 (2018): 191–216.

Friš, Darko et al., Snovalci sodobnega mesta ob Dravi: mariborski župani: 1850–1941. Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2018.

Gabrič, Aleš. »Od Zedinjene Slovenije do razpada Avstro-Ogrske.« V: Slovenski zgodovinski atlas, ur. Drago Bajt in Marko Vidic, 139–59. Ljubljana: Nova revija, 2011.

Gostenčnik, Nina in Barbara Lobnik. Plinarna Maribor 140 let v našem mestu: spominski zbornik. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor in Plinarna Maribor, 2010.

Hobsbawm, Eric J. The Age of Revolution: Europe 1789–1848. New York: Abacus, 1996.

Hozjan, Andrej. »Manj znano in neznano o rodbini, zasebnosti in karierni poti mariborskega župana Andreasa Tappeinerja. Ob 150. obletnici njegove smrti (1868–2018).« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 761–800.

Jenuš, Gregor. »'Ljubi Bog, kako varovati, česar ni; saj vendar pri vseh koncih in krajih sili v Mariboru slovenski značaj na dan!': Johann Schmiderer – zadnji mariborski župan avstrijske dobe.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 901–28.

Kosi, Jernej et al. Nemci in Maribor: stoletje preobratov 1846–1946. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012.

Kresal, France. »Začetna doba elektrifikacije.« V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al., 90–92. Ljubljana: Mladinska knjiga ter Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Leskovec, Antoša. »Razvoj gospodarstva v Mariboru 1752–1941.« V: Maribor skozi stoletja, ur. Jože Curk, Bruno Hartman in Jože Koropec, 313–414. Maribor: Obzorja, 1991.

Mally, Artur. Gassen-, Strassen- und Plätze-Buch der Stadt Marburg a.d.Drau. Marburg: L. Kralik, 1906.

Maver, Aleš in Tone Ravnikar. »'Ein echter deutscher Diedermanns': Matthäus Reiser in njegovo županovanje v Mariboru.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 819–36.

Mohorič, Ivan. Zgodovina železnic na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1968.

Novak, Gregor. »Mariborski župani in pot do uspešne elektrifikacije mesta.« Acta Histriae 27, št. 2 (2019): 297–314.

Oman, Žiga. »Josef Dominik Bancalari: lekarnar na čelu Maribora.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 801–17.

Radovanovič, Sašo. Mariborske ulice nekoč in danes. Miklavž na Dravskem polju: Založba Roman, 2015.

Sapač, Eva. »Vila Franz.« V: Slavne vile na Slovenskem, ur. Damjan Prelovšek, 78–81. Praha: Foibos, 2013.

Sapač, Eva. »Vila Scherbaum.« V: Slavne vile na Slovenskem, ur. Damjan Prelovšek, 86, 87. Praha: Foibos, 2013.

Semlič Rajh, Zdenka. Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor: 1853–1856. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2015.

Skitek, Vinko. »Aleksander Nagy – župan mestne občine Maribor na prelomu iz 19. v 20. stoletje.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 873–900.

Studen, Andrej. »Maribor na poti v moderno mesto.« V: Mesto in gospodarstvo: mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju, ur. Željko Oset et al., 35–56. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 2010.

Štuhec, Mojca. Z železnico do modernejšega Maribora; arhitektura in urbanizem Maribora med letoma 1846 in 1918. Maribor: Univerzitetna založba, 2016.

Varl, Natalia et al. 130 let elektrifikacije Slovenije; 115 let distribucije električne energije v Mariboru; 100 let javne službe distribucije električne energije v Mariboru. Maribor: Elektro Maribor, 2014.

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Wehap, Wolfgang. Biographisches Rad-Lexikon Steiermark. Leoben: Radkult, 2012.

Wiessensteiner, Franc. Elektrarna Fala, Elektro-Maribor mesto: 40 let. Fala/Maribor: Elektrarna Fala, 1958.

Spletni viri

Deutsche Biographie. »Auer von Welsbach, Alois Ritter von.« Pridobljeno 26. 9. 2019.

https://www.deutsche-biographie.de/gnd116376929.html#ndbcontent.

Deutsche Biographie. »Auer von Welsbach, Carl Freiherr von.« Pridobljeno 26. 9. 2019.

https://www.deutsche-biographie.de/gnd118651013.html#ndbcontent.

Maribor Friendly Home. »Ludwig Franz – stavbna zapuščina uspešnega poslovneža.« Pridobljeno 26. 9. 2019. http://mariborfriendlyhome.com/sl/.

Pogled spomenika – Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. »Vila Franz.« Pridobljeno 5. 12. 2019. http://www.mariborart.si/spomenik/-/article-display/vila-franz.

Presure Lamps International. »A Brief History of the Incandescent Mantle Pressure Lamp.« Pridobljeno 26. 9. 2019. https://web.archive.org/web/20050703081357/http://homepage.ntlworld.com/munwai/history.htm.

Published
2020-12-18
Section
Articles