Snovanje turizma v Sloveniji 1945-1950

Avtorji

  • Natalija Glažar Arhiv Republike Slovenije, SI-1000 Ljubljana, Zvezdarska 1

Ključne besede:

turizem, povojna obnova, investicije v turistične in gostinske objekte, gostinstvo, turistična društva, promet, hotelirstvo

Povzetek

Začetki organiziranega turizma v Sloveniji po drugi svetovni vojni, ki je temeljil predvsem na "delavskem turizmu" . Snovalci turizma v Sloveniji pa zaradi bogatih predvojnih izkušenj kažejo tudi višje želje po mednarodnem, zdraviliškem in potovalnem turizmu, ki se je začel realizirati v šele poznejših 60-tih in 70-tih letih. Trdne osnove za pospešeni razvoj turizma pa so bile postavljene že v prvih povojnih letih. Slovenija je v novonastali SFR Jugoslaviji imela poleg Hrvaške vodilno vlogo glede na predvojno stopnjo turističnega razvoja. Prav tako pa je bila tudi zgled in pobudnik turističnega razvoja za ostale predele Jugoslavije kot tudi za državo kot celoto.

Prenosi

Objavljeno

2000-01-01

Številka

Rubrika

Razprave