Zaradi prepričanja ali koristi?

Prestopi kandidatov na starojugoslovanskih volitvah

Avtorji

  • Bojan Balkovec Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, SI-1000

Ključne besede:

volitve, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, kandidati, politične stranke

Povzetek

V prvem delu razprave so opisani zakonski okviri kandidiranja na volitvah v Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji. Kandidat je moral biti polnoleten moški državljan. Opisan je način sestavljanja kandidatnih list. Predstavljene so kandidatne liste, ki so kandidirale na parlamentarnih volitvah 1920, 1923, 1927, 1931, 1935 in 1938. Kandidatne liste so združene v tri tabore, liberalni in kmečki, katoliški in delavski. Avtor ugotavlja, da je bilo pravih prehodov kandidatov iz enega v drug političen tabor malo. Največ prestopanj je bilo v delavskem taboru, sledi katoliški tabor in najmanj v liberalnem in kmečkem taboru.

Prenosi

Objavljeno

2000-01-01

Številka

Rubrika

Razprave