Socialna demokracija in kmetstvo 1870-1914 na Slovenskem

Avtorji

  • Jasna Fischer Inštitut za novejšo zgodovino
  • Franc Rozman

Ključne besede:

socialna demokracija, kmetje, Slovenija, 19. stoletje, 20. stoletje, socialna zgodovina, gospodarska zgodovina, politična zgodovina

Povzetek

Avtorja v sintetičnem preglednem članku prikazujeta socialno strukturo in narodno-gospodarski položaj agrarnega sektorja v slovenskih deželah v času do 1. svetovne vojne, ki je bil pod vplivom dokončne odprave fevdalizma z zemljiško odvezo in hitrejše industrializacije in urbanizacije. Klub hitremu slabšanju položaja slovenskega kmeta pa mu slovenska socialna demokracija ni posvečala skoraj nobene pozornosti, čeprav so resda redki člani stranke zahtevali večjo pozornost in delovanje med kmečkim prebivalstvom. Vse je ostalo zgolj na deklarativni ravni z redkimi primeri zbliževanja med delavci in kmeti na lokalni ravni.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave