Liberalni patriotizem in intransigenca leta 1941

Avtorji

  • Jerca Vodušek Starič

Povzetek

Razprava obravnava doslej neznano ilegalno protinacistično delovanje slovenskih liberalcev v prvem obdobju druge svetovne vojne (1939-1941), ko so v povezavi z britanskimi obveščevalnimi službami aktivno delovali proti nemškemu Reichu, izvajali sabotaže na nemških transportih, organizirali ilegalne kanale v tujino in pomagali zbirati obveščevalne podatke o nemški vojski na slovenskih mejah. V drugem delu obravnava njihovo držo leta 1941, zagovarjanje legitimističnega stališča (do vlade in kontinuitete države) in neskladje teh stališč s stališči OF, ki se je poleg tega trudila razbiti njihov blok in jih pod neenakopravnimi pogoji vključiti v OF. Zaradi tega so se njihova pota leta 1941 razšla, po mnenju liberalcev je za to bila kriva intransigenca (nespravljivost) KP Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)