Makedonska sovremena škola (MSIŠ) - pravci i metodi (1990-2003)

Avtorji

  • Marjan Dimitrijevski

Ključne besede:

zgodovina, Makedonska šola novejše zgodovine, zahodnoevropsko zgodovinopisje

Povzetek

Avtor se ukvarja z vprašanjem zgodovinskega razvoja Makedonske šole za novejšo zgo-dovino (MŠNZ) med leti 1944 in 2003. Glavni poudarek pri predstavitvi obravnavanega predmeta je na kritični in metodološki usmeritvi MŠNZ pri oblikovanju lastnega odnosa do v glavnem domače, a tudi svetovne zgodovine. V delu so našteti in kronološko analizirani vsi dosežki MŠNZ v času od njene ustanovitve v prvi polovici dvajsetega do prvih let enaidvajsetega stoletja. Analiza vključuje mesto in vlogo glavnih ustanoviteljev MŠNZ-ja ter njihova dela v obdobju po drugi svetovni vojni do leta 2003. V tem smislu je izvedena tudi kritična analiza usmeritev in metod MŠNZ pri njenih prizadevanjih za vključitev v novejše evropsko zgodovinopisje.

Prenosi

Objavljeno

2004-01-01