Zbornik Janka Pleterskega

Avtorji

  • Ervin Dolenc Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Prenosi

Objavljeno

2003-01-01

Številka

Rubrika

Ocene in poročila