Jugoslavija kot »poseben primer/Sonderfall« v zahodnonemški zunanji politiki

Authors

  • Dušan Nečak

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.2.06

Keywords:

ZRN, Jugoslavija, Willy Brandt, vzhodna politika, osamosvojitev Slovenije

Abstract

Prispevek govori o bilateralnih odnosih med Jugoslavijo in ZRN od konca vojnega stanja med državama leta 1951 do osamosvojitve Slovenije. Osredotočen je na čas pred osamosvojitvijo, ko je bila Jugoslavija za ZRN nekakšen »Poseben primer/ Sonderfall«, torej je bila deležna posebne drugačne obravnave kot druge socialistične države, zlasti tiste iz vzhodnega bloka. Odnosi med državama so bili v vsem tem času, kljub nekaterih nerešenim vprašanjem (npr. vprašanje odškodnine za nacistične vojne zločine) dobri, lahko rečemo celo prijateljski. Najbolj v času socialdemokratskih vlad, v katerih je sodeloval Willy Brandt, slovenski politiki pa so imeli v bilateralnih odnosih veliko vlogo. To dejstvo je bila dobra popotnica, da je ZRN odigrala morda najpomembnejšo vlogo pri osamosvajanju Slovenije in njenem priznanju.

References

»40 Jahre Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland«: Eine Dokumentation. Bonn: Bonn aktuell, 1989.

Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland. München: Oldenburg Verlag, 1967.

Brey, Thomas. »Bonn and Belgrad.« Osteuropa 29 (1979): 632–41.

F., Š. Yugoslavia and the Federal Republic of Germany, Yugolsav Survey. Beograd 6 [1965] 20.

Kardelj, Edvard. Problemi naše socialističke izgradnje, Tom III. Beograd: Kultura 1960.

Kosthorst, Daniel. Brentano und die deutsche Einheit. Die Deutschland- und Ostpolitik des Außenministers im Kabinett Adenauer 1955–1961. Düsseldorf: Droste, 1993.

Kroll, Hans. Lebenserinnerungen eines Botschafters. Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1967.

Nečak, Dušan. »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija, 1963–1969. Ljubljana: Znanstvena založba filozofske fakultete, 2013.

Nećak, Dušan. Hallsteinova doktrina in Jugoslavija: Tito med ZRN in NDR. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002.

Repe, Božo. Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan, 2002.

Schwarz, Hans-Peter. Die Ära Adenauer. Epochenwechsel 1957–1963. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt in Wiesbaden: F. A. Brockhaus, 1983.

Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije, št. 35/350, 1. 8. 1951.

Published

2017-10-11

Issue

Section

Articles