Ženske demonstracije v Ljubljani 1943

Avtorji

  • Vida Deželak Barič Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

druga svetovna vojna, Ljubljana, odporništvo, demonstracije, politična emancipacija žensk, taborišča, zapori, spomeniki in obeležja

Povzetek

V primerjavi z ostalimi kraji na Slovenskem so se v Ljubljani med okupacijo v času druge svetovne vojne razvile nekatere specifične oblike odpora proti okupatorju. Mednje sodijo demonstracije v letu 1943, ki jih zaradi prevladujoče ženske udeležbe v njih označujemo kot ženske demonstracije. Ženske so se obračale na predstavnike italijanske vojaške in politične oblasti ter na vodstvo ljubljanske škofije ter sprva zahtevale izboljšanje položaja zapornikov in internirancev, nato pa njihovo izpustitev. Demonstracijsko gibanje je sprožila vsestranska eksistencialna stiska, sčasoma pa je za razmah demonstracijskega gibanja postajalo vse bolj pomembno prizadevanje ljubljanskih aktivistov Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da vsaj delno spontan nastop žensk zajamejo v organizirano gibanje, stopnjujejo njihovo upornost in gibanje politično usmerjajo.

Prenosi

Objavljeno

2003-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>