Slovensko zgodovinopisje med tradicijo in inovacijo

Avtorji

  • Peter Vodopivec Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

zgodovinopisje, zgodovinarji, slovenska preteklost, spremembe

Povzetek

Avtor opozarja, da leto 1991 za slovenske zgodovinarje ne pomeni posebne prelomnice. Do sprememb v zgodovinopisju je v Sloveniji pod vplivi modernih metodoloških usmeritev na evropskem Zahodu in zaostrenih političnih razmer v Jugoslaviji prišlo že sredi 80-tih. Avtor članka opozarja na posamezna dela in avtorje ter kratko označuje njihove teze in ugotovitve. V tej zvezi posebej omenja nove analize slovenskih političnih strank in njihovih usmeritev, raziskave nemškega političnega gibanja na Štajerskem in Kranjskem, socialno zgodovinske študije meščanstva, sodobnejša dela s področja gospodarske zgodovine in proučevanje zgodovine cerkve in izseljeništva. V sklepu ugotavlja, da so slovenski zgodovinarji od srede 80-tih let uspešno razširili raziskovalno področje, toda v isti sapi so se skoraj izključno in bolj kot dotlej ukvarjali le z raziskovanjem slovenske preteklosti.

Prenosi

Objavljeno

2004-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>