Dvajset let parlamentarizma

Slovenski in hrvaški parlament – poskus primerjave

Avtorji

  • Marjetka Rangus Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenija, Hrvaška, politika, parlamentarizem, Državni zbor, Sabor

Povzetek

Avtorica v članku zajema prvih dvajset let samostojne slovenske in hrvaške zgodovine po razpadu Jugoslavije skozi oči parlamenta kot temelja demokratičnega razvoja. Pri tem uporablja institucionalni pristop, ki ji omogoča vpogled v temeljne gradnike političnega in strankarskega sistema na Slovenskem in Hrvaškem, dopolnjuje pa ga z nekaterimi podatki o organizaciji delovanja in notranji strukturi obeh parlamentov. Avtorica ugotavlja, da sta Slovenija in Hrvaška kljub skupnemu začetku najprej izbrali različni poti demokratizacije, zato so prvih deset let razlike med obema parlamentoma ter tudi političnima in strankarskima sistemoma večje, po spremembah hrvaške ustave pa lahko med njimi najdemo več skupnih točk. Izpostavljene so tiste značilnosti, ki so najpomembneje vplivale na oblikovanje obeh političnih sistemov.

Prenosi

Objavljeno

2011-01-01

Številka

Rubrika

Razprave