Študentsko gibanje na Poljskem leta 1968

Avtorji

  • Janja Paškulin

Ključne besede:

Poljska, študentsko gibanje, 1968, antisemitizem, Adam Michnik

Povzetek

Članek obravnava študentsko gibanje, ki se je spomladi leta 1968 razmahnilo na varšavski in drugih poljskih univerzah. Na podlagi znanstvene in spominske literature ter časopisnih člankov v dnevniku Delo in v dvomesečniku Praxis osvetljuje poljsko »študentsko pomlad« ter predstavi njen odmev v Sloveniji in Jugoslaviji. Avtorica analizira tudi posledice študentskega gibanja, ki v svojih zahtevah sicer ni uspelo, a je vplivalo na politične in družbene spremembe na Poljskem v kasnejših letih.

Prenosi

Objavljeno

2012-01-01

Številka

Rubrika

Razprave