Mož od Soče: portret dr. Slavka Fornazariča, borca za narodnostne pravice primorskih Slovencev

Authors

  • Goranka Kreačič

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.57.2.01

Keywords:

dr. Slavko Fornazarič, sokolstvo v Sloveniji, politično društvo Edinost, društvo primorskih Slovencev Jadran v Mariboru, Pisarna za zasedeno slovensko ozemlje, britanska uprava za posebne operacije – SOE

Abstract

Izvleček

V pričujočem prispevku je avtorica poskušala z biografsko pripovedjo omogočiti vpogled v osebnost in delovanje dr. Slavka Fornazariča (1888—1969), narodno zavednega primorskega Slovenca, odvetnika in begunca iz Julijske krajine. Z zbiranjem in analizo ustnih virov, skopih podatkov iz literature in časopisja, vpogledom v arhivske vire in predvsem v dokumente in dnevnik iz osebne Fornazaričeve zapuščine je avtorica predstavila življenje in delo tega pozabljenega borca za narodnostne pravice primorskih Slovencev. Fornazariča namreč ne omenja noben slovenski leksikon ali enciklopedija. Avtorica upa, da bo s pričujočim člankom ta primanjkljaj odpravljen.

 


References

Bajc, Gorazd. Zapletena razmerja. Ivan Marija Čok v mreži primorske usode. Koper: Društvo TIGR Primorske, 2000.

Balkovec, Bojan. Prva slovenska vlada 1918–1921. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1992.

Bole, Cita. »Iz spominov na minulo svetovno vojno. Prispevek k zgodovini NOB.« Zdravstveni obzornik 9, št. 4 (1975): 275–7.

Bratuž, Rudolf. Memoria dell'Internato Bratuz Rudolf (Bertossi Rodolfo): Campo di concentramento di Urbisaglia Bonservizi all'Abbadia di Fiastra-Villa Banduni. Ur. Roberto Cruciani. Urbisaglia: samozaložba, 1998.

Čermelj, Lavo. Spomini na moja tržaška leta. Ljubljana: Slovenska matica, 1969.

Fornazarič, Slavko in Dinko Puc. Naša Alzacija-Lorena. Ljubljana: Pisarna za zasedeno ozemlje, 1920.

Fornazarič, Slavko, prev. S poti! Klerikalci in Sokolstvo. Gorica: Goriška sokolska župa, 1913.

Fornazarič, Slavko. »Klic od Soče.« Slovenski narod, 4. 9. 1919.

Jevnikar, Martin, ur. Primorski slovenski biografski leksikon. 7. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Jevnikar, Martin, ur. Primorski slovenski biografski leksikon. 9. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Jevnikar, Martin, ur. Primorski slovenski biografski leksikon. 10. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Jevnikar, Martin, ur. Primorski slovenski biografski leksikon. 15. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Jevnikar, Martin, ur. Primorski slovenski biografski leksikon. 19 snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Jevnikar, Martin, ur. Primorski slovenski biografski leksikon. 20. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Konjajev, Zora. »Ob visokem življenjskem jubileju prim. dr. Pavle Jerina-Lah.« Zdravniški vestnik 74, št. 3 (2005): 177.

Nećak, Dušan. »Pisarna za zasedeno ozemlje.« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 20, št. 2 (1972): 101–6.

Nećak, Dušan. »Prispevek k vprašanju primorskih beguncev v letih 1918–1930.« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 21, št. 2 (1973): 120–8.

Pahor, Milan, »Prispevek k zgodovini OF leta 1941 v Trstu.« Zgodovinski časopis 35, št. 4 (1981): 343–53.

Primorski slovenski biografski leksikon. 2. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Primorski slovenski biografski leksikon. 3. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Primorski slovenski biografski leksikon. 5. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Ravber, Volči. »Vilko Ba(l)tič (1878–1959). Pravnik in politik.« Klasje: časopis prebivalcev občine Ivančna Gorica 19, januar–februar 2013.

Ribnikar, Peter, ur. Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921. 1. del. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1998.

Vodušek Starič, Jerca. Slovenski špijoni in SOE 1938–1942. Ljubljana: samozaložba, 2002.

Vogrin, Marjan. »Izgubljena in najdena najstarejša matična knjiga župnije Renče.« Arhivi. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije 26, št. 2 (2003): 311–4.

Vovko, Andrej. »Delovanje Zveze jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine v letih 1933–1940.« Zgodovinski časopis 33, št. 1 (1979): 67–102.

Published

2017-10-11

Issue

Section

Articles