Archival Materials of the State Authorities Related to the Processes of Democratisation and the Attainment of Independence of Slovenia

  • Vesna Gotovina Ministry of culture of the Republic of Slovenia, Archives of the Republic of Slovenia
Keywords: archival materials, attainment of independence of Slovenia, accessibility of archival materials, preservation of archival materials

Abstract

The major part of the archival materials related to the processes of democratisation and the attainment of independence of the Republic of Slovenia is still in the custody of the creators or holders of the archival materials. According to the archival legislation the materials are to be submitted to the archives not later than thirty years after their creation. Therefore the author of this contribution also points out various threats endangering the archival materials which are yet to be acquired by the competent archives.

References

Bućin, Rajka. Klasifikacijski sustavi u spisovodstvu uprave. Povijesni razvoj i suvremena stremljenja. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2015.

Cvelfar, Bojan. »O dostopnosti arhivskega gradiva v javnih arhivih pred in po uveljavitvi ZVDAGA-A.« V: Arhivi na razpotju: 27. zborovanje, ed. Jure Volčjak, pp. 8–17. Ptuj: Arhivsko društvo Slovenije, 2015.

Hajtnik, Tatjana. Celovit pristop k pretvorbi elektronskih dokumentov v obliko za dolgoročno hrambo. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2016.

Gotovina, Vesna. »Sistemi poslovanja s spisi v Sloveniji od leta 1955 dalje.« Arhivi 16, No. 1-2 (1993): 45–54.

Hanus, Jozef and Hanusová Emília. »Archival building – the basic condition for proper functioning of the archives.« V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, pp. 217–26. Radenci, 2011.

Jedlitschka. Kersten. »Arhiv Stasija – preteklost in sedanjost.« V: Primeri različnih praks v slovenskih arhivih: 25. zborovanje, eds. Zdenka Bonin and Marjan Vogrin, pp. 19–31. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2011.

Matić, Dragan. »Arhivska javna služba med politiko in stroko.« V: Primeri različnih praks v slovenskih arhivih: 25. zborovanje, eds. Zdenka Bonin and Marjan Vogrin, pp. 7–18. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2011.

Matić, Dragan. »Stanje varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva na slovenskih ministrstvih.« V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, pp. 275–85. Radenci, 2007.

Omerza, Igor. »Stališče z vidika uporabnika: Novela arhivskega zakona – kratka predzgodovina in posledice.« V: Arhivi na razpotju: 27. zborovanje, ed. Jure Volčjak, pp. 30–35. Ptuj: Arhivsko društvo Slovenije, 2015.

Pfajfer, Vanja and Gregor Jenuš. »Novela ZVDAGA - korak naprej? Dostop do arhivskega gradiva z osebnimi podatki doma in na tujem.« V: Arhivi na razpotju: 27. zborovanje, ed. Jure Volčjak, pp. 18–29. Ptuj: Arhivsko društvo Slovenije, 2015.

Vodopivec, Jedert. »Analiza stanja v slovenskih javnih arhivih.« V: Arhivski depoji v Sloveniji, ed. Jedert Vodopivec, pp. 9–32. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008.

Žumer, Vladimir. »Klasifikacijski načrti za razvrščanje dokumentacije z roki hranjenja.« V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, eds. Ivan Fras and Nina Gostečnik, pp. 353–68. Radenci, 2013.

Žumer, Vladimir. Poslovanje z zapisi. Upravljanje in hramba dokumentarnega gradiva, klasifikacijski načrti za razvrščanje gradiva z roki hrambe in elektronska hramba gradiva v digitalni obliki. Ljubljana: Planet GV, 2008.

Published
2016-12-05