Drobec iz dunajskega Vojnega arhiva: članek iz Jugoslavije 1917

  • Miha Šimac
Keywords: 1st and 2nd Serbian Volunteer Divisions, Odessa, Imperial Russia, the First World War, Austria-Hungary, captain Emil Mocnay, Yugoslavia

Abstract

A FRAGMENT FROM THE VIENNA WAR ARCHIVES: AN ARTICLE FROM JUGOSLAVIJA 1917

While conducting my research in the Vienna War Archives, I discovered a document or a manuscript, written in Croatian, in the collection of records about Captain Mocnay and his return from Russia. It turned out that this was a meticulous transcription of the work entitled Srpski dobrovolj (Serbian volunteer). The corpus was published in the Jugoslavia (Yugoslavia) newspaper, coming out in Russia in 1916 and 1917. The following contribution provides a short presentation of the biographical information about the aforementioned Captain Mocnay; and the published transcript of the document discovered represents, in a way, an encouragement that – on the basis of such documents – some light should also be shed on the outlook of the Habsburg authorities on the very formation of volunteer units in Russia.

References

Bjelajac, Mile S. Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije; Dobra, 2004.

Demetrović, M. »Jambrišak Milivoj.« V: Enciklopedija Jugoslavije, 4. knjiga, 455. Zagreb, 1916.

Micić, Milan. Srpsko dobrovoljačko pitanje u velikom ratu (1914–1918). Novo Miloševo: Banatski kulturni centar; Beograd: Radio-televizija Srbije, 2014.

Pichlik, Karel. Iz ruskega ujetništva v boj proti vojni. Ljubljana: Borec, 1968.

Pleterski, Janko. Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo: politika na domačih tleh med vojno 1914-1918. Ljubljana: Slovenska matica, 1971.

Popović, Nikola. Jugoslovenski dobrovoljci u Rusiji 1914–1918, zbornik dokumenata. Beograd: Udruženje dobrovoljaca, 1977.

Rachamimov, Alon. POWs and the Great War: captivity on the Eastern front. Oxford; New York: Berg, 2002.

Sekulić, Milisav. »Slovenski dobrovoljci v srpskih osvobodilnih vojnah 1912-1918.« Vojaška zgodovina, 2010 (št. 1): 7–55. Pridobljeno 24. 11. 2015. http://freeweb.t-2.net/Vojastvo/dok/Zbornik17_dobrovoljci.pdf.

Turk, Ernest, Josip Jeras in Rajko Paulin. Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije. Ljubljana; Maribor: Samozal. Sreskih organizacij Saveza ratnih dobrovoljaca Jugoslavije, 1936.

Published
2016-05-25
Section
Historical documentation