Brigadirski ho-ruk!

  • Rok Filipčič Vojaški muzej Slovenske vojske
Keywords: Brkini, nerazvitost, Mladinske delovne akcije, Mladinske delovne brigade

Abstract

THE FIRST FOUR YEARS OF YOUTH COMMUNITTY WORK CAMPAIGNS IN BRKINI 1975 –1978

In his contribution the author focuses on the youth community work campaigns, organised between 1975 and 1978 in Brkini. They meant a step forward in the development of this demographically endangered and economically underdeveloped region in the Slovenian Littoral. The contribution defines Brkini geographically, and the poor development of this area is briefly outlined. The majority of the article consists of the description of the youth community work campaigns, broken down by individual years, and their achievements at the construction sites of the Brkini ridge road, waterworks, etc.

Author Biography

Rok Filipčič, Vojaški muzej Slovenske vojske
kustos

References

Barborič, Blaž, Živa Bobič, Sebastjan Borko, Mina Dobravc in Janez Pirc. »Problematika slovenskega podeželja na primeru Brkinov.« V: Dela 17, Podeželje na prelomu tisočletja. Izzivi in problemi, ur. Marijan Klemenčič, 265–284. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2002.

Martelanc, Tomo, ur. V korak s časom–Slovensko mladinsko prostovoljno delo. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 1998.

Slavič Potočnik, Irma. Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 2010.

Stibilj, Matjaž. Bratstvo na delu. Trst: Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST, 2015.

Šebenik, Igor in Drago Kladnik. »Brkini in dolina Reke.« V: Slovenija, pokrajina in ljudje, ur. Drago Perko in Milan Orožen Adamič. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1999.

Volk, Anja. »Brkini v postindustrijski dobi.« Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2011.

Published
2016-11-09
Section
Articles