Debates were to be held in the Parliament, but it proved impossible: The Federal Assembly and the velvet Revolution in Czechoslovakia in 1989

Avtorji

  • Tomáš Zahradníček Institute of Contemporary History, Czech Academy of Science, Prague

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.55.3.06

Ključne besede:

Czechoslovakia 1989, Parliamentarism, The Federal Assembly, The Communist Party of Czechoslovakia

Povzetek

During 1989, the year of the collapse of the Communist regime, a claim was often repeated in Czechoslovakia that substantive political debate about the direction of the country ought to be held particularly in the parliament. Yet the key political debates shun away from the parliament for the entire year. The legislature did not become the stage for politics, a forum for substantive debates or the arena for competing forces. The article maps the attempts to empower the parliament and analyses the reasons for their failure. Particular focus is given to the few weeks after the fall of the Berlin Wall that culminated in Czechoslovakia with the election of Václav Havel and Alexander Dubček to the supreme constitutional posts of the President and Chairman of the Federal Assembly.

Literatura

Československo dnes: Zastupitelské sbory, vlády, diplomatické styky, školství, zdravotnictví, ekonomika, kraje ČSSR [Czechoslovakia Today: Representative Assemblies, Government, Diplomatic Relations, Schools, Healthcare, Economics, and Regions in CSSR]. Praha: Pressfoto, 1987.

Daněk, Břetislav. Československá strana lidová – její krize a obroda [Czechoslovak Peopleʼ Party – Its Crisis and Restoration]. Praha: Vyšehrad, 1990.

Gerová, Irena. Vyhrabávačky: Deníkové zápisy a rozhovory z let 1988 a 1989 [Digs: Diary Notes and Interviews from 1888 and 1989]. Praha, Litomyšl: Paseka, 2009.

Gorbačov, Michail Sergejevič. Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět [Perestroika and New Thinking for Our Country and the Whole World]. Praha: Svoboda, 1987.

Hájek, Miloš. Paměť české levice [The Memory of the Czech Left]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.

Krapfl, James. Revolution with a Human Face: Politics, Culture, and Community in Czechoslovakia, 1989-1992. Ithaca: Cornell University Press, 2013.

Lipták, Lubomír.Politické strany na Slovensku, 1860–1989 [Political Parties in Slovakia 1860–1989]. Bratislava: Archa, 1992.

Löbl Karel, Naděje a omyly. Vzpomínky na onu dobu [Hopes and Errors. Memoirs of An Era]. Praha: Academia, 2012.

Poslední hurá. Stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989 [The Final Hooray: Stenographic Record from Extraordinary Sessions of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia on 24 and 26 November 1989]. Praha: Agentura Cesty, 1992.

Roubal, Petr. Starý pes, nové kousky. Kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury [Old Dog, New Tricks: Co-optations in the Federal Assembly and the Development of the post-November Political Culture]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2013.

Sedlák, Jaromír.Muž nad stolem, aneb Byl jsem Štrougalovým poradcem [A Man Over The Table or I Was Štrougalʼs Adviser]. Praha: BVD, 2010.

Šmíd, Milan. “Česká média a jejich role v procesu politické změny roku 1989” [Czech Media and Their Role in the Process of Political Change in 1989]. Accessed May 15, 2013, http://www.louc.cz/pril01/listopad.pdf.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [Common Digital Czecho-Slovak Parliamentary Library], Federal Assembly 1986-1990. Accessed October 30, 2015. http://www.psp.cz/eknih/1986fs/index.htm.

Suk, Jiří. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990) [Through the Labyrinth of the Revolution. Actors, Plots and Crossroads of A Political Crisis (from November 1989 to June 1990)]. Praha: Prostor, 2003.

Suk, Jiří. Občanské fórum, listopad-prosinec 1989, 2. díl – dokumenty [Civic Forum, November–December 1992, volume 2: Documents]. Praha, Brno: Doplněk, 1998.

Šulc, Zdislav. Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky [From the Stage and Backstage of Czech Politics and Economics]. Brno: Doplněk, 2011.

Objavljeno

2015-12-14