Revolution by the law: Transformation of the Czechoslovak Federal Assembly 1989–1990

Authors

  • Petr Roubal Institute of Contemporary History, Czech Academy of Science, Prague

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.55.3.04

Keywords:

Czechoslovakia 1989-1990, Parliamentarism, The Federal Assembly, Velvet Revolution in Czechoslovaka

Abstract

This study looks at the role of the Federal Assembly in the Velvet Revolution. With the disintegration of the communist party, the Federal Assembly became unexpectedly a key constitutional institution with far reaching powers in times of rapid political change. The revolutionary movement Civic Forum forced through a legislation that enabled to recall substantial part of the members of the parliament and replace them by its own candidates through co-optation. This method of “cleansing” of the parliament had far-reaching consequences for the post-November Czechoslovak political culture.

References

Amm, Joachim. Die Föderalversammlung der CSSR: sozialistischer Parlamentarismus im unitarischen Föderalismus 1969-1989. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001.

Ash, Garton Timothy. We The People: The Revolution of 89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin & Prague. London: Penguin Books, 1990.

Dobeš, Jan. Národní shromáždění v letech 1945-1948 [The National Assembly in 1945–1948]. PhD diss., Charles University, 2010.

Fidelius, Petr. “Řeč komunistické moci” [“The Communist Power Talk”]. Praha: Triáda, 1998.

Gjuričová, Adéla. “Profesionalizace parlamentů před a po Listopadu” [Professionalisation of Parliaments prior and after November]. Paper presented at the conference Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989-92 [The Czechs and Slovaks in the Federal Assembly 1989 – 92], Prague, National Museum, Nov. 22- 23, 2012.

Hanzel, Vladimír. Zrychlený tep dějin. Reálné drama o deseti jednáních [An Accelerated Pace of History. Real Drama in Ten Acts]. Prague: OK Centrum, 1991.

Hoppe, Jiří. “Pražské jaro 1968 v parlamentu” [The Prague Spring 1968 in the Parliament]. In Parlament v čase změny -- případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu [The Parliament at the Time of Change – Case Studies on the Development of the Czech and Czechoslovak Parliamentarism], edited by Vratislav Doubek, Martin Polášek, 101–119. Prague: Akropolis, 2011.

Jičínský, Zdeněk. Československý parlament [The Czechoslovak Parliament]. Praha: NADAS – AFGH, 1993.

Jičínský, Zdeněk. “Můj přítel Vladimír Mikule” [My Friend Vladimír Mikule]. In Pocta doc. JUDr. Vladimíru Mikulemu k 65. narozeninám, edited by Oto Novotný. 459–473. Praha: ASPI, 2002.

Jičínský, Zdeněk. Vznik České národní rady v době pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969 [The Emergence of the Czech Nation Council during the Prague Spring 1968 and Its Operation until the Autumn of 1969]. Köln: Index, 1984.

Komárek, Valtr. “Děkujeme, přijďte” [Thank You, Do Come]. In Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám [Festschrift for Zdeněk Jičínský on his 80th Birthday], edited by Vladimír Mikule, Radovan Suchánek, 294–296. Praha: ASPI, 2009.

Kudrna, Jan. “Personální rekonstrukce zastupitelských sborů” [Personnel Reconstructions in Representative Assemblies]. In Pocta Zdeňkovi Jičínskému k 80. narozeninám, edited by Vladimír Mikule, Radovan Suchánek, 235–243. Praha: ASPI, 2009.

Krapfl, James. Revolution with a Human Face: Politics, Culture, and Community in Czechoslovakia, 1989–1992. Ithaca: Cornell University Press, 2013.

“Letní přemítání” [Summer Meditations]. In Spisy [Collected Works], vol. 6, ed. Václav Havel. (Praha: Torst, 1999), 401.

Nelson, Daniel and Stephen White. Communist Legislatures in Comparative Perspective. New York: State University of New York Press, 1982.

Patzelt, J. Werner and Roland Schirmer. Die Volkskammer der DDR. Sozialistischer Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002.

Pehr, Michal. “Československý parlament po druhé světové válce” [The Czechoslovak Parliament after World War II]. In Parlament v čase změny – případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu, edited by Vratislav Doubek and Martin Polášek, 75–97. Praha: Akropolis 2011.

Pithart, Petr. “Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990” [Transformations of the Political System in Czechoslovakia at the Break of 1989/1990]. In Referáty a diskusní příspěvky přednesené na semináři, který ve dnech 10. a 11. prosince 1994 uspořádala Nadace Heinricha Bölla, Praha: Listy, 1995.

“Projev ve Federálním shromáždění 23. ledna 1990” [Address to the Federal Assembly on January 23 1990]. In Spisy [Collected Works], vol. 6, edited by Václav Havel, 33. Prague: Torst, 1999.

Reschová, Jana. “Nová politika s novými ľuďmi” [New Politics with New People]. Sociologický časopis 28 (1992): 222-236.

Roubal, Petr. Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury [Old Dog, New Tricks: Co-optations in the Federal Assembly and the Development of the Post-November Political Culture]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2013.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [Common Digital Czecho-Slovak Parliamentary Library], Federal Assembly 1986-1990. Accessed October 30, 2015. http://www.psp.cz/eknih/1986fs/index.htm.

Suk, Jiří. “Czechoslovakia in 1989: Causes, Results, and Conceptual Changes.” In Revolutions of 1989. A Handbook, edited by Wolfgang Mueller, Michael Gehler and Arnold Suppan, 137–160. Wien: Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015.

Suk, Jiří. “K prosazení kandidatury Václava Havla na úřad prezidenta v prosinci 1989: Dokumenty a svědectví” [On Getting Through the Václav Havel Presidential Candidacy in December 1989: Documents and Testimonies]. Soudobé dějiny 2-3 (1999): 357.

Suk, Jiří. Labyrintem revoluce [Through the Labyrinth of the Revolution]. Praha: Prostor, 2003.

Suk, Jiří. Občanské fórum, listopad-prosinec 1989, 2. díl – dokumenty [Civic Forum, November–December 1992, volume 2: Documents]. Praha, Brno: Doplněk, 1998.

Šabatová, Anna. “Jak odříznout nemocnou nohu I: Obraz Slováků a Slovenska v českém tisku před patnácti lety” [How To Cut Off A Diseased Leg I: The Image of Slovaks and Slovakia in the Czech Press Fifteen Years Ago]. Listy 5 (2007): 19–33.

Šamalík, František. “Zdeněk Jičínský in the Turmoil of Constitutional and Societal Upheavals” [Zdeněk Jičínský ve vírech ústavních a sociálních zvratů]. Právo, February 26, 1999.

Šútovec, Milan. Semióza ako politikum [Semiosis as Politicum]. Bratislava: Kalligram, 1999.

Verdery, Katherine. National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania. Berkeley: University of California Press, 1991.

Zahradníček, Tomáš. “Medialisation of politics in Czechoslovakia and the Federal Assembly, 1989-1992.” Paper presented at seminar Parliamentary Politics as Performance, Berlin, January 23–24, 2012.

Published

2015-12-14