»Rajš' ko Talijana, sem zbrala Slovana«: analiza preseljevanj Slovencev na ozemlje držav nekdanje Jugoslavije in njegove posledice

Authors

  • Marija Lukšič Hacin Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI - 1000 Ljubljana
  • Boštjan Udovič Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Center za mednarodne odnose, Kardeljeva pl. 5, SI -1000 Ljubljana

Keywords:

Slovenian emigration, Yugoslav space, Slovenia, economic migration, political migration

Abstract

»I CHOSE A SLAV OVER AN ITALIAN«: AN ANALYSIS OF THE SLOVENIAN MIGRATION TO THE TERRITORIES OF THE FORMER YUGOSLAV STATE AND ITS CONSEQUENCES

The following contribution analyses the history of emigration from the Slovenian ethnic space to the countries of the former Yugoslavia and its contemporary consequences. The main thesis builds on the understanding that the Slovenian emigrant community in the “Yugoslav state” was largely neglected from the viewpoint of operative politics as well as from the scientific study perspective. The analysis is divided into four historical periods, which differed significantly as far as the migration dynamics is concerned: the first migration stage (1850–1914), dominated by economic reasons; the second migration stage (1919–1941), when the political and cultural reasons also became important; the third migration stage (1945–1991), when the main reasons for migration were economic and ideological; and, finally, the article is concluded with the analysis of policy towards the Slovenian immigrants to the Yugoslav territory in the time of the independent Slovenia, together with all of its advantages and shortcomings.

Author Biographies

  • Marija Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI - 1000 Ljubljana
    Dr., izr. prof.
  • Boštjan Udovič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Center za mednarodne odnose, Kardeljeva pl. 5, SI -1000 Ljubljana
    Dr., doc.

References

Bojinović Fenko, Ana in Jure Požgan: Regionalisation of Slovenian Foreign Policy: Escape from the Balkans, Return to the Western Balkans V: Studia Historica Slovenica, 14, 2014, 1, str. 55–75.

Cevc, Franc: Slovenci v AP Vojvodini (ZR Jugoslaviji). V: Milica Trebše Štolfa (ur.), Slovensko izseljenstvo: zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice, str. 313–318. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica, 2001.

Dolinšek Divčič, Marija: Slovenci v Bosni in Hercegovini. V: Milica Trebše Štolfa (ur.), Slovensko izseljenstvo: zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice, str. 301–306. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica, 2001.

Drnovšek, Marjan: Prekmurski sezonski delavci. V: Slovenska kronika XX. stoletja 1900-1941, str. 247. Ljubljana: Nova revija, 2005.

Drnovšek, Marjan: Rafaelova družba v Ljubljani. Slovenska kronika XX. stoletja 1900-1941, str. 80. Ljubljana: Nova revija, 2005.

Drnovšek, Marjan: Odnos slovenske cerkve do izseljevanja. Slovenska kronika XX. stoletja 1900-1941, str. 140. Ljubljana: Nova revija, 2005.

Drnovšek, Marjan: Zakaj so Slovenci odhajali v svet. Slovenska kronika XX. stoletja 1900-1941, str. 64. Ljubljana: Nova revija, 2005.

Drnovšek, Marjan: Slovenska izseljenska matica. Slovenska kronika XX. stoletja 1941-1995. str. 184. Ljubljana: Nova revija, 2005.

Drnovšek, Marjan: Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Drnovšek, Marjan in Aleksej Kalc: Poklicne migracije Slovencev v jugoslovanskem prostoru med svetovnima vojnama. V: Janja Žitnik Serafin (ur.), Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora: zgodovinski oris in sedanjost, str. 91–117. Ljubljana: Založba ZRC, 2014.

Jovanović, Amalija: Slovenci v Makedoniji. V: Milica Trebše Štolfa (ur.), Slovensko izseljenstvo: zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice, str. 319–330. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica, 2001.

Josipovič, Damir: Slovenci na Balkanu skozi moderne popise prebivalstva 1880-2012. V: Janja Žitnik Serafin (ur.), Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora: zgodovinski oris in sedanjost, str. 67–89. Ljubljana: Založba ZRC, 2014.

Josipovič, Damir: Preseljevanje Slovencev med jugoslovanskimi republikami in poselitveni vzorec po letu 1945. V: Janja Žitnik Serafin (ur.), Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora: zgodovinski oris in sedanjost, str. 119–135. Ljubljana: Založba ZRC, 2014.

Koblar, Stanislav: Ćetrta stran trikotnika: Slovenci v Bosni in Hercegovini: 1878-2000. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

Kržišnik-Bukić, Vera: O Slovencih na območju Jugoslavije izven Slovenije po popisih prebivalstva 1921- 1991. V: Razprave in gradivo, 1992, št. 26–27, str. 172–199.

Kržišnik-Bukić, Vera: Slovenci v Beogradu. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon, str. 546. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.

Kuhar, Alojzij: Naše izseljensko vprašanje. Spominski zbornik Slovenije: Ob dvanajstletnici Kraljevine Jugoslavije. Ljubljana: Založba Jubilej, 1939.

Repe, Božo: Rdeča Slovenija: tokovi in obraz iz časa socializma. Ljubljana: Sophia, 2003.

Rupel, Dimitrij: Slovenija na svetovnem prizorišču. Ljubljana: Slovenska matica, 2011.

Šonc, Darko: Slovenci na Hrvaškem. V: Milica Trebše Štolfa (ur.), Slovensko izseljenstvo: zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice, str. 307–312. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica, 2001.

Žitnik Serafin, Janja: Organiziranost, delovanje in prihodnji izzivi slovenskih društev v drugih delih nekdanje Jugoslavije. Dve domovini, 2013, št. 37, str. 41–52.

Published

2015-05-14

Issue

Section

Articles