Return to Article Details Žarko D. Protić, Milan Vesović, Milan Matić, Socialistički i radnički pokret i komunistička partija Jugoslavije 1867-1941. Bibliografija posebnih izdanja (1945-1969). Beograd 1972, 790 strani. Download Download PDF