Return to Article Details Materijalni i društveni razvoj SFR Jugoslavije 1947-1972. Savezni zavod za statistiku, Beograd 1973. 282 strani. Družbeni razvoj SR Slovenije 1947-1972. Za tisk pripravila: Zavod SR za planiranje in Zavod SR za statistiko; urednik: Franček Brglez. CZP Kom Download Download PDF