Return to Article Details Rajko Kuzmanović, Privremena narodna skupština DFJ -od AVNOJ-a do konstituante, Savremena administracija, Beograd 1981, 170 str. Download Download PDF