Search


 
Issue Title
 
Vol 54, No 2 (2014) Reprezentacija »madžarske usode« – neohistoricizem v politiki in ljudski kulturi Abstract  PDF
Éva Kovács
 
Vol 54, No 2 (2014) ORJUNA in PAČ na poti v Trbovlje : K zgodovini fizičnega nasilja v političnem boju Abstract  PDF
Marko Zajc
 
Vol 54, No 2 (2014) Parlamentarna razprava v prvi Jugoslaviji Abstract  PDF
Jure Gašparič
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century What to say? – marking the 25th Anniversary of Slovenian Independence Abstract  HTML  TEI
Jurij Perovšek
 
Vol 54, No 1 (2014) Ideja o krvnem bratstvu južnoslovanskih narodov pri Antonu Novačanu Abstract  PDF
Mateja Ratej
 
Vol 54, No 1 (2014) Ivan Dečko – »učitelj« slovenskih županov in »duša« spodnještajerske politike na prelomu stoletja Abstract  PDF
Filip Čuček
 
Vol 56, No 1 (2016) Od krize do krize. — Životni standard u Jugoslaviji 1955–1965 Abstract  PDF  HTML  TEI
Ivana Dobrivojevic
 
Vol 53, No 2 (2013) »Moja politika je kranjska klobasa«. Par madežev kranjske klobase v slovenski politiki, zapackanih v slovenskem časopisju do prve svetovne vojne Abstract  PDF
Jernej Mlekuž
 
Vol 54, No 1 (2014) O razpravi v socialistični enostrankarski skupščini in demokratičnem tranzicijskem parlamentu v Sloveniji Abstract  PDF
Jure Gašparič, Mojca Šorn
 
Vol 54, No 1 (2014) Volitve v ljubljansko in mariborsko oblastno skupščino leta 1927 in njihove posebnosti glede na parlamentarne volitve v Sloveniji Abstract  PDF
Miroslav Stiplovšek
 
1 - 10 of 10 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"