Search


 
Issue Title
 
Vol 54, No 2 (2014) Razmišljanja o demokraciji v avstrijski ustavni dobi in njeni recepciji na Slovenskem Abstract  PDF
Filip Čuček
 
Vol 54, No 2 (2014) Slovenski kmečki svet med fikcijo in gospodarsko zgodovino (Impresije iz imaginarijev kmečkega sveta do druge svetovne vojne) Abstract  PDF
Žarko Lazarević
 
Vol 54, No 2 (2014) Reprezentacija »madžarske usode« – neohistoricizem v politiki in ljudski kulturi Abstract  PDF
Éva Kovács
 
Vol 57, No 3 (2017) The Border River Phenomenon: the Example of the River Mura Abstract  HTML  TEI
Marko Zajc
 
Vol 57, No 3 (2017) Central European border settlements and interwar Ireland: a transnational study of the North-Eastern Boundary Bureau and the Boundary Commission Abstract  HTML  TEI
Lili Zách
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Unwanted Heritage? Historiographic Discourse about (Second) Yugoslavia Abstract  HTML  TEI
Jurij Hadalin
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Writing the Political History of the Republic of Slovenia Abstract  HTML  TEI
Jure Gašparič
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Smart Big Data: Use of Slovenian Parliamentary Papers in Digital History Abstract  HTML  TEI
Andrej Pančur, Mojca Šorn
 
Vol 56, No 1 (2016) Slovenski učbeniki zgodovine o španski državljanski vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Branko Šuštar
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Represija, zločini in nezakonitosti vojaških in civilnih organov oblasti v hrvaškem delu Istre (1945–1950) Abstract  PDF
Darko Dukovski
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Posebnosti obračuna z »Nemci« na Slovenskem Abstract  PDF
Dušan Nečak
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Spoznanja zgodovine − nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje Abstract  PDF
Ljubo Bavcon
 
Vol 57, No 3 (2017) Family networks and the “generational key” in the renewed approaches of social questioning of the Slovak elite at the beginning of the 20th Century. Abstract  HTML  TEI
Etienne Boisserie
 
Vol 55, No 2 (2015) Ženske v vojni in o véliki vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Marta Verginella
 
1 - 14 of 14 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"