Search


 
Issue Title
 
Vol 54, No 2 (2014) Razmišljanja o demokraciji v avstrijski ustavni dobi in njeni recepciji na Slovenskem Abstract  PDF
Filip Čuček
 
Vol 54, No 2 (2014) Reprezentacija »madžarske usode« – neohistoricizem v politiki in ljudski kulturi Abstract  PDF
Éva Kovács
 
Vol 54, No 2 (2014) Slovenski kmečki svet med fikcijo in gospodarsko zgodovino (Impresije iz imaginarijev kmečkega sveta do druge svetovne vojne) Abstract  PDF
Žarko Lazarević
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Spoznanja zgodovine − nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje Abstract  PDF
Ljubo Bavcon
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Unwanted Heritage? Historiographic Discourse about (Second) Yugoslavia Abstract  HTML  TEI
Jurij Hadalin
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Writing the Political History of the Republic of Slovenia Abstract  HTML  TEI
Jure Gašparič
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Smart Big Data: Use of Slovenian Parliamentary Papers in Digital History Abstract  HTML  TEI
Andrej Pančur, Mojca Šorn
 
Vol 56, No 1 (2016) Slovenski učbeniki zgodovine o španski državljanski vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Branko Šuštar
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Represija, zločini in nezakonitosti vojaških in civilnih organov oblasti v hrvaškem delu Istre (1945–1950) Abstract  PDF
Darko Dukovski
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Posebnosti obračuna z »Nemci« na Slovenskem Abstract  PDF
Dušan Nečak
 
Vol 55, No 2 (2015) Ženske v vojni in o véliki vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Marta Verginella
 
1 - 11 of 11 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"