Search


 
Issue Title
 
Vol 54, No 2 (2014) Med zgodovinopisjem in državljansko zavestjo : spomin na fašistična taborišča in dvajset let, ki ga je odtegnilo pozabi Abstract  PDF
Carlo Spartaco Capogreco
 
Vol 56, No 1 (2016) Kocbekovo Premišljevanje o Španiji Abstract  PDF  HTML  TEI
Peter Kovačič Peršin
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah O represiji nacističnega režima nad slovensko govorečimi prebivalci na avstrijskem Štajerskem (1938–1945) Abstract  PDF
Christian Promitzer
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi? Abstract  PDF
Aleš Gabrič
 
1 - 4 of 4 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"