Search


 
Issue Title
 
Vol 56, No 1 (2016) Španska državljanska vojna v kontekstu slovenskih in jugoslovanskih razmer med svetovnima vojnama Abstract  PDF  HTML  TEI
Božo Repe
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah »Pobija se premalo«: vloga represije v uvajanju in vzdrževanju »novega reda« na Slovenskem 1941−1945 Abstract  PDF
Damijan Guštin
 
Vol 56, No 1 (2016) Kocbekovo Premišljevanje o Španiji Abstract  PDF  HTML  TEI
Peter Kovačič Peršin
 
Vol 56, No 1 (2016) Frankistična vstaja kot oživitev rekonkviste: analiza »remedievalizacije« Abstract  PDF  HTML  TEI
Alejandro Rodríguez Díaz del Real
 
Vol 56, No 1 (2016) Spopad »dveh Španij« z vidikov socialne strukture španske družbe in razrednih nasprotij v njej Abstract  PDF  HTML  TEI
Avgust Lešnik
 
Vol 56, No 1 (2016) O zgodovinopisju o španski državljanski vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Peter Vodopivec
 
Vol 56, No 1 (2016) Slovenski učbeniki zgodovine o španski državljanski vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Branko Šuštar
 
1 - 7 of 7 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"