Search


 
Issue Title
 
Vol 57, No 2 (2017) Politična stranka v vojaški strukturi : Organizacija KPJ / ZKJ v Jugoslovanski armadi in Jugoslovanski ljudski armadi 1945-1990 Abstract  HTML  TEI
Damijan Guštin
 
Vol 57, No 2 (2017) Filling the Gap in Historical Statistics: Macroeconomic Indicators of the Debt Burden of the Kingdom of Yugoslavia during Great Depression Abstract  HTML  TEI
Dragana Gnjatovic
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Represija na Hrvaškem po drugi svetovni vojni Abstract  PDF
Zdenko Radelić
 
Vol 56, No 1 (2016) Od krize do krize. — Životni standard u Jugoslaviji 1955–1965 Abstract  PDF  HTML  TEI
Ivana Dobrivojevic
 
Vol 55, No 3 (2015): Complex Parliaments in Transition: Central European Federations Facing Regime Change Slovenian Socialist Parliament on the Eve of the Dissolution of the Yugoslav Federation: A feeble "ratification body" or important political decision-maker? Abstract  PDF  HTML  TEI  SIstory
Jure Gašparič
 
Vol 54, No 2 (2014) ORJUNA in PAČ na poti v Trbovlje : K zgodovini fizičnega nasilja v političnem boju Abstract  PDF
Marko Zajc
 
Vol 54, No 2 (2014) Parlamentarna razprava v prvi Jugoslaviji Abstract  PDF
Jure Gašparič
 
Vol 55, No 1 (2015) Mariborske poti Leona Novaka - Feliksa Abstract  PDF
Mateja Ratej
 
Vol 55, No 1 (2015) Odnos vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije do Slovencev Abstract  PDF
Marko Zajc
 
Vol 56, No 1 (2016) Drobec iz dunajskega Vojnega arhiva: članek iz Jugoslavije 1917 Abstract  PDF  HTML  TEI
Miha Šimac
 
Vol 54, No 2 (2014) Slovenščina in Jugoslovanska ljudska armada Abstract  PDF
Aleš Gabrič
 
Vol 55, No 1 (2015) Jugoslavija in mednarodni terorizem v sedemdesetih letih. Dva primera neizročitve teroristov Zvezni republiki Nemčiji Abstract  PDF
Polona Balantič
 
Vol 53, No 2 (2013) Poklicna struktura poslancev Narodne skupščine Kraljevine SHS / Jugoslavije Abstract  PDF
Jure Gašparič, Mojca Šorn
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Inteligenca v Srbiji med revolucionarno represijo in družbeno integracijo 1944–1950 Abstract  PDF
Nataša Milićević
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Unwanted Heritage? Historiographic Discourse about (Second) Yugoslavia Abstract  HTML  TEI
Jurij Hadalin
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (1945−1958) Abstract  PDF
Raoulo Pupo
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century BEFORE THAT: The Formation of Slovenian Statehood prior to its Independence Abstract  HTML  TEI
Zdenko Čepič
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Pogledi zahodnih zaveznikov na nasilje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno Abstract  PDF
Gorazd Bajc
 
Vol 54, No 1 (2014) Vprašanje domoljubja na Slovenskem v času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev/Jugoslavije 1918–1941 Abstract  PDF
Jurij Perovšek
 
1 - 19 of 19 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"