Search


 
Issue Title
 
Vol 54, No 2 (2014) Med zgodovinopisjem in državljansko zavestjo : spomin na fašistična taborišča in dvajset let, ki ga je odtegnilo pozabi Abstract  PDF
Carlo Spartaco Capogreco
 
Vol 55, No 2 (2015) K razumevanju ženskega dela v veliki vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Urška Strle
 
Vol 56, No 1 (2016) Drobec iz dunajskega Vojnega arhiva: članek iz Jugoslavije 1917 Abstract  PDF  HTML  TEI
Miha Šimac
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah »Pobija se premalo«: vloga represije v uvajanju in vzdrževanju »novega reda« na Slovenskem 1941−1945 Abstract  PDF
Damijan Guštin
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Poglavitne oblike in razsežnosti represije v povojni Evropi Abstract  PDF
Boris Mlakar
 
Vol 54, No 2 (2014) Preimenovanje in izključevanje kot sestavni del postkomunistične kulture spomina v Sloveniji Abstract  PDF
Oto Luthar
 
Vol 54, No 1 (2014) »Tod sekla bridka bodo jekla« : arheološko dokumentiranje bojišča prve svetovne vojne ter oborožitev avstro-ogrske in italijanske armade na Rombonu Abstract  PDF
Uroš Košir
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Reconciliation Instead of History Abstract  HTML  TEI
Bojan Godeša
 
Vol 55, No 2 (2015) Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Boroevića Abstract  PDF  HTML  TEI
Dušan Nećak
 
Vol 56, No 2 (2016) "Psi s cvetlicami": slovenski vojaki in vojna s slovanskimi nasprotniki v slovenskem političnem časopisju 1914–1916 Abstract  HTML  TEI
Jurij Perovšek
 
Vol 55, No 1 (2015) Fotografinja Julijana Šelhaus (1892-1975) Abstract  PDF
Dejan Vončina
 
Vol 55, No 1 (2015) Socialnozdravstvene razmere in organizacija legalne socialnozdravstvene službe za ženske in otroke na nemškem okupacijskem območju: na zasedenem območju Koroške in Kranjske Abstract  PDF
Dunja Dobaja
 
Vol 55, No 2 (2015) Prva svetovna vojna in Slovenci: 1994–2014 Abstract  PDF  HTML  TEI
Petra Svoljšak
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Pogledi zahodnih zaveznikov na nasilje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno Abstract  PDF
Gorazd Bajc
 
Vol 55, No 2 (2015) Skrb v službi vojne: bolniške strežnice na Kranjskem Abstract  PDF  HTML  TEI
Irena Selišnik
 
Vol 54, No 1 (2014) Letalce so izdale »bele roke in laške lire«: protiletalska obramba v Mariboru v času prve svetovne vojne Abstract  PDF
Matjaž Ravbar
 
Vol 54, No 1 (2014) Predsodki o Judih med prvo svetovno vojno Abstract  PDF
Marko Štepec
 
Vol 55, No 2 (2015) Nadvojvoda Evgen 1863-1954 Abstract  PDF  HTML  TEI
Gregor Antoličič
 
Vol 55, No 2 (2015) Ženske v vojni in o véliki vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Marta Verginella
 
Vol 55, No 2 (2015) The Spirit of 1914 in Austria-Hungary Abstract  PDF  HTML  TEI
Mark Cornwall
 
Vol 55, No 2 (2015) Vojaške preskrbnine in pokojnine v prvi svetovni vojni: zakonodaja in izvedba Abstract  PDF  HTML  TEI
Kornelija Ajlec
 
Vol 55, No 2 (2015) Hrana na bojiščih 1. svetovne vojne: izkušnje slovenskih vojakov Abstract  PDF  HTML  TEI
Rok Stergar
 
1 - 22 of 22 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"