Search


 
Issue Title
 
Vol 57, No 1 (2017): Iz zgodovine političnih strank na Slovenskem Stranke marksističnega idejnopolitičnega tabora na Slovenskem 1896-1941 Abstract  HTML  TEI
Vida Deželak-Barič
 
Vol 56, No 2 (2016) Razumevanje jugoslovanstva v Sloveniji (in Slovenije v jugoslovanstvu) v začetku osemdesetih let Abstract  HTML  TEI
Marko Zajc
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Defence of the Republic of Slovenia 1991–2004: from Individual to Collective Defence Abstract  HTML  TEI
Damijan Guštin
 
Vol 57, No 2 (2017) Jezikovni tarzanizem (Slovenski jezik kot nacionalistični problem v začetku osemdesetih let) Abstract  HTML  TEI
Marko Zajc
 
Vol 57, No 1 (2017): Iz zgodovine političnih strank na Slovenskem Ilegalne mladinske politične organizacije v Sloveniji v prvih letih po 2. svetovni vojni Abstract  HTML  TEI
Aleš Gabrič
 
Vol 56, No 1 (2016) Trnova pot razvoja narodne ideje v 20. stoletju: problemi oblikovanja naroda na Slovenskem in v Ukrajini skozi oči ukrajinskega zgodovinarja Abstract  PDF  HTML  TEI
Katerina Malšina, Jevgen Sinkevič
 
Vol 57, No 2 (2017) Okupacija kot prelomnica v organiziranju slovenskih političnih subjektov – o »zgodovinski« vlogi Narodnega sveta za Slovenijo Abstract  HTML  TEI
Bojan Godeša
 
Vol 57, No 1 (2017): Iz zgodovine političnih strank na Slovenskem Nihče jim ne zaupa, pa še kar nastajajo. Izvenparlamentarne politične stranke na Slovenskem od demokratičnih sprememb do danes Abstract  HTML  TEI
Jurij Hadalin
 
1 - 8 of 8 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"