Search


 
Issue Title
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Defence of the Republic of Slovenia 1991–2004: from Individual to Collective Defence Abstract  HTML  TEI
Damijan Guštin
 
Vol 54, No 1 (2014) O razpravi v socialistični enostrankarski skupščini in demokratičnem tranzicijskem parlamentu v Sloveniji Abstract  PDF
Jure Gašparič, Mojca Šorn
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Studying the Economic Transition – Challenges, Problems and Results Abstract  HTML  TEI
Aleksander Lorencic
 
Vol 54, No 2 (2014) »Rajš' ko Talijana, sem zbrala Slovana«: analiza preseljevanj Slovencev na ozemlje držav nekdanje Jugoslavije in njegove posledice Abstract  PDF
Marija Lukšič Hacin, Boštjan Udovič
 
Vol 54, No 1 (2014) Vloga in pomen veteranskih organizacij v sodobnih družbah Abstract  PDF
Vladimir Prebilič, Jelena Juvan
 
Vol 53, No 2 (2013) Zgodovinski razvoj okoljske diplomacije v Sloveniji 1991–2012 Abstract  PDF
Miha Pongrac, Boštjan Udovič
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Posebnosti obračuna z »Nemci« na Slovenskem Abstract  PDF
Dušan Nečak
 
Vol 54, No 2 (2014) Preimenovanje in izključevanje kot sestavni del postkomunistične kulture spomina v Sloveniji Abstract  PDF
Oto Luthar
 
Vol 54, No 2 (2014) Slovenščina in Jugoslovanska ljudska armada Abstract  PDF
Aleš Gabrič
 
Vol 55, No 1 (2015) Odnos vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije do Slovencev Abstract  PDF
Marko Zajc
 
Vol 54, No 2 (2014) Rojevanje otrok v ljubljanski porodnišnici v tridesetih letih 20. stoletja Abstract  PDF
Tina Stele
 
Vol 54, No 2 (2014) ORJUNA in PAČ na poti v Trbovlje : K zgodovini fizičnega nasilja v političnem boju Abstract  PDF
Marko Zajc
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Attainment of Slovenian Independence and Sport Abstract  HTML  TEI
Pavlin Tomaž
 
Vol 54, No 1 (2014) Domoljubje v Sloveniji med svetovnima vojnama Abstract  PDF
Vladimir Prebilič, Dunja Dobaja
 
Vol 55, No 3 (2015): Complex Parliaments in Transition: Central European Federations Facing Regime Change Changing Dynamics of Democratic Parliamentary Arena in Slovenia: Voters, Parties, Elections Abstract  PDF  HTML  TEI  SIstory
Simona Kustec Lipicer, Andrija Henjak
 
Vol 54, No 2 (2014) Slovenski kmečki svet med fikcijo in gospodarsko zgodovino (Impresije iz imaginarijev kmečkega sveta do druge svetovne vojne) Abstract  PDF
Žarko Lazarević
 
Vol 55, No 3 (2015): Complex Parliaments in Transition: Central European Federations Facing Regime Change Slovenian Socialist Parliament on the Eve of the Dissolution of the Yugoslav Federation: A feeble "ratification body" or important political decision-maker? Abstract  PDF  HTML  TEI  SIstory
Jure Gašparič
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century Archival Materials of the State Authorities Related to the Processes of Democratisation and the Attainment of Independence of Slovenia Abstract  HTML  TEI
Vesna Gotovina
 
Vol 55, No 1 (2015) Med kontinuiteto in diskontinuiteto: vloga 30. razvojne skupine in specialne brigade v obrambi Republike Slovenije 1991 Abstract  PDF
Vladimir Prebilič, Dunja Dobaja
 
Vol 56, No 3 (2016): Quarter of a Century BEFORE THAT: The Formation of Slovenian Statehood prior to its Independence Abstract  HTML  TEI
Zdenko Čepič
 
Vol 55, No 1 (2015) »Smo mel cel popoldan fraj - da ti to kot delavcu vzamejo ...« Spomin na prosti čas in delo žensk v obdobju socialistične Slovenije Abstract  PDF
Polona Sitar
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi? Abstract  PDF
Aleš Gabrič
 
Vol 55, No 1 (2015) Socialnozdravstvene razmere in organizacija legalne socialnozdravstvene službe za ženske in otroke na nemškem okupacijskem območju: na zasedenem območju Koroške in Kranjske Abstract  PDF
Dunja Dobaja
 
Vol 53, No 1 (2013): Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah Spoznanja zgodovine − nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje Abstract  PDF
Ljubo Bavcon
 
Vol 56, No 1 (2016) Slovenski učbeniki zgodovine o španski državljanski vojni Abstract  PDF  HTML  TEI
Branko Šuštar
 
1 - 25 of 44 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"