Vol 57, No 1 (2017)

Iz zgodovine političnih strank na Slovenskem

Table of Contents

Editorial

Jurij Perovšek
7-8

Razprave - Articles

Filip Čuček
9-24
Jure Gašparič
25-48
Jurij Perovšek
49-83
Vida Deželak-Barič
84-111
Neja Blaj Hribar
112-124
Aleš Gabrič
125-147
Maja Lukanc
148-165
Zdenko Čepič
166-186
Marko Zajc
187-204
Jurij Hadalin
205-224

Jubileji - Jubilees

Nataša Kandus - sedemdesetletnica
Igor Zemljič
225-227
Boris Mlakar – sedemdesetletnik
Vida Deželak-Barič
227-233

Ocene in poročila - Reviews and Reports

Robert Gerwarth, The Vanquished: Why the First World War Failed to End. Farrar, Straus and Giroux, New York 2016, 446 strani, ilustr.
Izidor Janžekovič
235-238
Michael James Melnyk, The History of the Galician Division of the Waffen-SS. Volume 2. Stalin's Nemesis
Klemen Kocjančič
238-240
Radina Vučetić, Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka. Clio, Beograd 2016, 406 strani, ilustr.
Jure Ramšak
241-243
Simpozij Starost – izzivi historičnega raziskovanja (Ljubljana, 8. in 9. november 2016)
Nataša Hönig
244-246