Information For Readers

Bralce vabimo k uporabi storitve za obveščanje o izidu revije. Uporabite povezavo Register (Registracija) na vrhu domače strani revije. Bralci, ki se bodo registrirali, bodo po e-pošti prejeli kazalo vsebine za vsako novo številko revije. Ta seznam v določeni meri tudi kaže, koliko podpore bralstva ima revija. Glej Privacy Statement (Izjavo o varstvu osebnih podatkov), ki bralcem zagotavlja, da njihova imena in e-naslovi ne bodo uporabljeni za druge namene.


We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.